Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/9

Līgumcena: 
401 652,89 EUR bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA Santa Monica Networks
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 16 Augusts, 2017 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 15 Septembris, 2017 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/9
CPV klasifikators: 
50330000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trīs) gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
401652,89 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma procedūras nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 3 Augusts, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 21 Jūnijs, 2017 - 14:30
Papildinformācija: