Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/10

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 5 Marts, 2018 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 5 Marts, 2018 - 14:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/10
CPV klasifikators: 
32323500-8
51314000-6
51612000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1 239 669,42 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
48 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 31 Augusts, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 27 Jūlijs, 2017 - 10:00
Papildinformācija: