Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/13

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 3 Novembris, 2017 - 10:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 3 Novembris, 2017 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Māris Harčenko, tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/13
CPV klasifikators: 
72611000-6
30237000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Datubāzu serveru uzlabošana, pēcgarantijas apkalpošana un programmatūras jauninājumu abonēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
30 600,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 3 Novembris, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 23 Oktobris, 2017 - 15:45
Papildinformācija: 

Izbeigts pamatojoties uz to, ka nav iesniegts neviens piedāvājumns.