Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/15

Līgumcena: 
40 000,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA Analytica
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 20 Februāris, 2018 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 5 Marts, 2018 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/15
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Pieteikumu apstrādes sistēmas izvērtējums un attīstības koncepcijas izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41 983,47 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma procedūras nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
4 (četri) mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 6 Novembris, 2017 - 10:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 26 Oktobris, 2017 - 14:00
Papildinformācija: