Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/11

Līgumcena: 
495 867,77 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA Print&Serviss
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 19 Oktobris, 2017 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 1 Novembris, 2017 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/11
CPV klasifikators: 
30237200-1
Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
495 867,77 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums; kritēriji - cena un piedāvātā pakalpojuma kvalitāte
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 25 Septembris, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 2 Novembris, 2017 - 09:00
Papildinformācija: 

Ņemot vērā atklāta konkursa IeM IC 2017/8 "Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim gadiem" rezultātus, sarunu procedūra rīkota saskaņā ar PIL 8.panta septītās daļas 1.punktu.