Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/16

Līgumcena: 
30 600,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Proact IT Latvia”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 23 Novembris, 2017 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 6 Decembris, 2017 - 09:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208538
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/16
CPV klasifikators: 
72611000-6
30237000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Datubāzu serveru modernizācija, pēcgarantijas apkalpošana un programmatūras jauninājumu abonēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
30 600,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 17 Novembris, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 6 Novembris, 2017 - 15:00