Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/19

Līgumcena: 
33 960,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "Data Security Solutions"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 22 Decembris, 2017 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 27 Decembris, 2017 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208538
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/19
CPV klasifikators: 
72611000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšanas, integrēšanas un analīzes risinājuma atbalsta pakalpojumi
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
35 123,97 euro
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
No 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 18 Decembris, 2017 - 14:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 5 Decembris, 2017 - 14:30
Papildinformācija: