Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/20

Līgumcena: 
32 127,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Stallion”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 19 Decembris, 2017 - 12:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 22 Decembris, 2017 - 09:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208538
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/20
CPV klasifikators: 
48760000-3
72267100-0
Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru papildus programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
35 537,19 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 18 Decembris, 2017 - 10:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 6 Decembris, 2017 - 15:45