Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija NR. IC/IDF/2016/3

“Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija”

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis:

Robežuzraudzības pasākumu veicināšana, modernizējot jūras robežas videonovērošanas infrastruktūru.

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2016. – 30.09.2017.

Finansējums: 333 201 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 249 900 EUR, valsts budžets: 83 301 EUR)

 

Projekta pasākumi:

  • VRS Jūras videonovērošanas sistēmas (JVNS) modernizējamo un demontējamo objektu izpēte;
  • Datu pārraides ātruma kapacitātes paaugstināšana;
  • JVNS objektu modernizācija un remonts.

 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • veikta JVNS objektu tehniskās darbspējas un lietderīguma (nepieciešamības) izpēte;
  • 2 JVNS objektos ierīkots optiskais datu pārraides tīkls un 6 objektos palielināts esošā tīkla caurlaidības ātrums, nodrošinot video attēla attālinātu pārraidi tiešraides un arhīva režīmā starp JNVS objektiem;
  • 26 JVNS objektos veikts remonts un/vai iekārtu demontāža, kā arī modernizācija, tos aprīkojot darbam ar augstas izšķirtspējas video datiem.

 

 

Kontaktpersona:

Raimonds Reinicāns

Projekta vadītājs
E-pasts: Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208787