Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms) Nr. VRS/IDF/2016/6

„Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)”

        

Projekta nosaukums:

„Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)”       

 

Projekta īstenotājs:

Valsts robežsardze (VRS) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC)

 

Projekta īstenošana:

01.12.2016. - 31.08.2019.

 

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums 4 222 343,00 EUR.

(no tiem Fonda finansējums: 3 166 757,00 EUR, valsts budžets: 1 055 586,00 EUR)

 

Projekta specifiskais mērķis:

Turpināt izstrādāt un attīstīt Valsts robežsardzes Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūru, kā arī paaugstināt klātbūtnes uztveršanas sistēmas izmantošanas efektivitāti.

 

Projekta ietvaros:

Projektā plānots turpināt attīstīt Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) Robežuzraudzības un kontroles, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmu infrastruktūru.

Projekta rezultātā tiks:

  1. uzlabota EUROSUR datu plūsma (t.sk. veikta tehniskā ekspertīze, izstrādāta VRS robežas uzraudzības un kontroles mehānisma tehniskās izbūves koncepcija (ārpakalpojums));
  2. tehniskās izbūves koncepcijā atspoguļoti nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu EUROSUR projekta 5., 6. un 7.posma sekmīgu realizāciju;
  3. uzlabota situācijas pārzināšana lokālo struktūrvienību robežuzraudzības iecirkņos, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas komponentu izmantošana;

uzlabota video datu un plūsmas kvalitāte.

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

  1. Nodrošināta iespēja veikt robežuzraudzības uzdevumu iesaistīto spēku un līdzekļu ģeolokāciju (objekta reālās ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana).
  2. Nodrošināta labāka pārzināšana par situāciju lokālo struktūrvienību robežuzraudzības iecirkņos, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas komponentu saskaņota izmantošana.
  3. Nodrošināta video datu un plūsmas kvalitātes uzlabošana.

 

VRS
Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

IeM IC
Kontaktpersona: Līga Peisniece
e-pasta adrese: liga.peisniece@ic.iem.gov.lv
Tālr.67208369