Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/7

Līgumcena: 
Līdz 37 190,08 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA DATI Group
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 17 Jūlijs, 2018 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 7 Augusts, 2018 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Madara Priede, 67208540
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
madara.priede@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/7
CPV klasifikators: 
72700000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Extreme Networks iekārtu garantijas servisa nodrošināšana un bezvadu tīkla uzturēšanas sniegšana Latgales reģiona Valsts robežsardzes robežkontroles punktos uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
37 190,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums - cena ar svērumu, izmaksu kritēriji
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 14 Maijs, 2018 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 27 Aprīlis, 2018 - 16:30
Papildinformācija: