Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/6

Līgumcena: 
1 239 564,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 24 Jūlijs, 2018 - 12:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 31 Augusts, 2018 - 11:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/6
CPV klasifikators: 
64214400-3
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu noma uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1 239 670,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma procedūras nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
5 gadus no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 20 Jūnijs, 2018 - 10:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Svētdiena, 29 Aprīlis, 2018 - 16:30
Papildinformācija: 

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Piedāvājumu var iesniegt tikai reģistrēti EIS lietotāji. 
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks izskatīti.