Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/8

Līgumcena: 
37 190,08 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA Baltic Premier Partners
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 10 Jūlijs, 2018 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 16 Augusts, 2018 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/8
CPV klasifikators: 
50330000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Atbalsta pakalpojumu sniegšana un avārijas bojājumu novēršana Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkla telefonu centrālēm Siemens Hicom un HiPath uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
37 190,08 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma procedūras nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 11 Jūnijs, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 31 Maijs, 2018 - 14:45
Papildinformācija: