Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/10

Līgumcena: 
37 000,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
AS "Inkomerc Holding"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 28 Augusts, 2018 - 12:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 21 Septembris, 2018 - 09:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538 un Andris Lobovs tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/10
CPV klasifikators: 
72211000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Transportlīdzekļu uzraudzības sistēmas SmartMonitor modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
37 000,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
5 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 6 Augusts, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 23 Jūlijs, 2018 - 11:15
Papildinformācija: