Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

ERAF projekts "Personāla vadības platforma"

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir sadarbības partneris Valsts kancelejas īstenotajam projektam “Personāla vadības platforma”.

 

Projekta mērķis:

Izveidot un ieviest Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu, kura ļaus nodrošināt sekmīgu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesu norisi (atlīdzības vadība un analīze, novērtējumu vadība, talantu vadība, ieskaitot augstākā līmeņa vadītāju atlasi un attīstību, vakanču pārvaldība/mobilitāte, sadarbība un komunikācija, darba laika uzskaite), piegādājot nepieciešamos datus un veicot to analīzi, kā arī nodrošinot mērķtiecīgu komunicēšanu ar darbiniekiem.

Projektu vada Valsts kanceleja, savukārt Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir būtisks projekta sadarbības partneris - Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs būs platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā.

 

Citi projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:

Finanšu ministrija definēs biznesa prasības procesam “Atlīdzības vadība un analīze” un piedalīsies izstrādātās informācijas sistēmas pilotēšanā.

Centrālā statistikas pārvalde nodrošinās informācijas sniegšana un saņemšanu uzlabojamā darbības procesa “Atlīdzības vadība un analīze” ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra saņems un publicēs informāciju par tiešās pārvaldes iestāžu vakancēm.

Valsts ieņēmumu dienests piedalīsies prasību definēšanā un izstrādātās informācijas sistēmas pilotēšanā.

 

Projekta rezultātā tiks izveidota un ieviesta Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēma un pilnveidoti vai izveidoti no jauna seši publiskās pārvaldes atbalsta procesi:

1.         Atlīdzības vadība un analīze;

2.         Novērtējumu vadība;

3.         Talantu vadība;

4.         Vakanču pārvaldība/Mobilitāte;

5.         Sadarbība un komunikācija;

6.         Darba laika uzskaite.

 

Projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/018

Īstenošana: 05.01.2018. – 04.07.2020.

 

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums 2 000 000 EUR.

(85% jeb 1,7 miljoni EUR tiek segti no ERAF, 15% valsts budžeta līdzfinansējums)

IeM Informācijas centra finansējuma daļa: 5000 EUR

 

Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.

 

VK
Kontaktpersona: Gints Rasa
e-pasta adrese: Gints.Rasa@mk.gov.lv

Tālr.67082952

IeM IC
Kontaktpersona: Ilze Vijupe
e-pasta adrese: Ilze.Vijupe@ic.iem.gov.lv
Tālr.67208541