Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/12

Līgumcena: 
15 657,00
Līguma izpildītājs: 
SIA “Baltronic”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 13 Augusts, 2018 - 12:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 7 Septembris, 2018 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538 un Andris Lobovs tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/12
CPV klasifikators: 
32270000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Raidītāju signāla jaucēja (kombainera) iegāde
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
16 529,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
12 nedēļas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 7 Augusts, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 27 Jūlijs, 2018 - 11:00