Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/15

Līgumcena: 
41 999.99 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Euroscreen”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 16 Oktobris, 2018 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 7 Novembris, 2018 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Madara Priede, tālrunis 67208540
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/15
CPV klasifikators: 
72267000-4
Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam - Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz 2 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmets daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41 999,99 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
24 mēnešu no līguma noslēgšanas dienas vai līdz tiks sasniegta maksimālā noteiktā līgumcena.
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 2 Oktobris, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 19 Septembris, 2018 - 11:15