Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/14

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andris Lobovs, tālrunis 67208775 un Madara Priede, tālrunis 67208540
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/14
CPV klasifikators: 
30233100-2
Iepirkuma priekšmets: 
Aklāts konkurss- Datu krātuvju klastera paplašināšana
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmets daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
310 000,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
6 (sešas) nedēļas
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 25 Oktobris, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 21 Septembris, 2018 - 16:00
Faili: 
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūrā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13732