Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/19

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Kristīne Legzdiņa (67208153)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/19
CPV klasifikators: 
32412100-5
50331000-4
Iepirkuma priekšmets: 
Aklāts konkurss - Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojuma iegāde uz 4 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1 239 669,42 bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
4 gadi
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 11 Marts, 2019 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 16 Janvāris, 2019 - 16:00
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūrā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā  - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14470