Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Juridiskās nodaļas vadītājs/-a;

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi
 • veikt iekšējo un ārējo normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu un līgumu izstrādi un juridisko analīzi, sniegt atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem un dokumentiem;
 • nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādes koordinēšanu iestādes kompetences jautājumos;
 • atbilstoši kompetencei nodrošināt saņemto iesniegumu izvērtēšanu un atbilžu projektu sagatavošanu uz tiem;
 • nodrošināt iestādes pārstāvību tiesās un tiesvedības dokumentu sagatavošanu;
 • izskatīt, sagatavot un vīzēt dažāda veida juridiskos, plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus.Prasības kandidātam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • 3 gadu pieredze valsts pārvaldē un vadītāja amatā;
 • organizatora spējas, spēja koordinēt darbu;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes darbā ar Microsoft Office programmām, internet pārlūkprogrammām un biroja tehniku pieredzējuša lietotāja līmenī.Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • darbu Rīgas centrā;
 • elastīgu darba laiku;
 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1200 euro līdz 1500 euro atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi (pēc nostrādātiem 12 mēnešiem).CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt līdz 2020.gada 14.aprīlim Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss – Juridiskās nodaļas vadītājs ".

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208788.Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:

-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

-    personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.