IEPIRKUMS IeM IC V-2011/32

Līgumcena: 
11 698,56 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
понедельник, 7 ноября, 2011 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
среда, 12 января, 2011 - 14:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/32
CPV klasifikators: 
48210000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Datu glabātuves kapacitātes paplašināšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no piegādes brīža
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 7 ноября, 2011 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
вторник, 25 октября, 2011 - 14:30