IEPIRKUMS Nr.: IeM IC 2007/34

Līgumcena: 
LVL 7 343,35 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “iPro” reģ. Nr. LV40003521916
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
среда, 17 октября, 2007 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andrejs Noženkovs, tālr. 7208024
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
andrejs.nozenkovs@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/34
CPV klasifikators: 
72250000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Check Point Software Technologies programmatūras jauninājumu abonēšanas (software subscription) pakalpojuma sniegšana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 8900,- LVL bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
līdz 31.12.2008
Iepirkuma atvēršana: 
четверг, 11 октября, 2007 - 16:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 5 октября, 2007 - 14:00