IEPIRKUMS IeM IC 2012/24

Lēmuma pieņemšanas datums: 
понедельник, 25 февраля, 2013 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
четверг, 28 февраля, 2013 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/24
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centra informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar euro ieviešanu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 5 ноября, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
понедельник, 8 октября, 2012 - 15:30
Papildinformācija: 

Sakarā ar būtiskiem grozījumiem iepirkuma tehniskajā dokumentācijā un Nolikumā iepirkuma procedūra ir pārtraukta.