IEPIRKUMS IeM IC 2012/22

Līgumcena: 
73 669,87 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Belam-Riga"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
пятница, 16 ноября, 2012 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
понедельник, 26 ноября, 2012 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/22
CPV klasifikators: 
32323500-8
Iepirkuma priekšmets: 
Jūras videonovērošanas sistēmas ierīkošana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
2 mēneši līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
среда, 14 ноября, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
среда, 17 октября, 2012 - 16:30
Papildinformācija: 

Pretendents var pieteikt savus pārstāvjus modernizējamo objektu
apsekošanai. Modernizējamo objektu apsekošanu iespējams veikt 2012.
gada 2.novembrī un 9. novembrī. Savus pārstāvjus apsekošanas veikšanai
Pretendents var pieteikt nosūtot pieteikumu uz Informācijas centra Pakalpojumu dienesta faksu vai epastu (67219046 / pd@ic.iem.gov.lv).
Pretendents pārliecinās par nosūtītā pieteikuma
saņemšanu, zvanot Pakalpojumu dienestam pa tālruni 67219111.