IEPIRKUMS IeM IC 2012/33

Līgumcena: 
8 500,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Proact IT Latvia”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
вторник, 18 декабря, 2012 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
пятница, 4 января, 2013 - 13:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/33
CPV klasifikators: 
48210000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Serveru garantijas un tehniskā atbalsta pagarināšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 8 590,00 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
līdz 2013.gada 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
вторник, 18 декабря, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 7 декабря, 2012 - 10:30