Pieteikties @feed-virsraksts

Par mums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

 


 

Veicot naudas soda, kas piemērots latos, nomaksu pēc 2014.gada 1.janvāra, naudas summa jādala ar oficiālo euro kursu - 0.702804.

 

Naudas summas pēc latu konvertācijas uz euro apaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata:

  • ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās;
  • ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek apaļots par vienu vērtību uz augšu.