IEPIRKUMS IeM IC V-2010/18

Līgumcena: 
95 686,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "In-volv Latvia"
SIA "Envirotech"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 13 December, 2010 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 14 December, 2010 - 13:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/18
CPV klasifikators: 
672262000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas izstrāde
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 112000,00 Ls bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
7 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Tuesday, 23 November, 2010 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Monday, 11 October, 2010 - 13:15