Pārskatā iekļauti dati par IeM Informācijas centra Ieroču reģistrā reģistrētajiem ieroču īpašniekiem, tiem izsniegtajām atļaujām un to īpašumā esošo šaujamieroču skaitu. Statistika tiek gatavota reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi.