Funkcijas, uzdevumi, mērķi

Sistēma tiek darbināta uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas (BDAS) tehnoloģiskās platformas, kas ļauj veikt personu verifikāciju/identifikāciju, izmantojot personas biometrijas datus (pirkstu nospiedumus, sejas attēlu).

Sistēma nodrošina datu ievadi par Valsts robežsardzes aizturētajiem ārzemniekiem, kā arī personu identificēšanu, veicot pārbaudes, kas saistītas ar personu ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli.

Tiesiskais pamats

3.02.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.99 “Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību”.

Uzkrātā informācija

Fizisko personu biometrijas (pirkstu nospiedumi un sejas attēli), biogrāfijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstiskā piederība) un datu ieguves pamatojums.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā

Ziņas sistēmā iekļauj un aktualizē Valsts robežsardze.

Cita informācija

Uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas sistēma tiek darbināta kopš 2018.gada 1.janvāra.

Par sistēmas uzturēšanu atbild Biometrijas datu apstrādes nodaļa.