Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Reģistrs tiek izmantots šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotai  uzskaitei.  Reģistrs tiek izmantots noziedzības novēršanā un apkarošanā.

Tiesiskais pamats

Ieroču aprites likums.

LR Ministru kabineta 04.02.2020 noteikumi Nr.76 "Ieroču reģistra noteikumi"

Uzkrātā informācija

 • Latvijas Republikā reģistrētajiem un realizācijā esošajiem ieročiem, kā arī     Latvijas Republikā ievestajiem, no Latvijas Republikas izvestajiem un tranzītā caur Latvijas Republiku pārvadātajiem ieročiem;
 • ieroču īpašniekiem (valdītājiem);
 • ieroču īpašnieku (valdītāju) reģistrēto (deklarēto) dzīvesvietu adresēm (juridiskajām personām - juridisko adresi);
 • visa veida ieroču atļaujām un speciālām atļaujām (licencēm);
 • izdarītiem kontrolšāvieniem ar vītņstobra šaujamieročiem ložu un čaulu kontrolkolekcijai;
 • ieroču glabāšanas adresēm un adresēm, uz kurām ierocis jānosūta vai jānogādā.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policija;
 • Valsts robežsardze;
 • Valsts drošības dienests;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvalde;
 • Pašvaldības policija;
 • Komersanti, kas veic komercdarbību ieroču aprites jomā;
 • Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centrs.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Integrētā iekšlietu informācijas sistēma apakšsistēma „Mantu meklēšana”;
 • Integrētā iekšlietu informācijas sistēma apakšsistēma „Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas”;
 • Integrētā iekšlietu informācijas sistēma apakšsistēma „Noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas;
 • Informācijas sistēma "Licenču un sertifikātu reģistrs".

Sistēmas uz kurām tiek sniegta informācija

 • Integrētā iekšlietu informācijas sistēma apakšsistēma „Mantu meklēšana”;

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • rakstiskā veidā, kā atbildi uz pieprasījumu vai iesniegumu.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības saņemt šāda veida informāciju;
 • privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.

Cita informācija

 • Sistēma nodota ekspluatācijā no 2005.gadā.
 • Kopš 2005.gada informācijas sistēma ir iekļauta Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas sastāvā.