Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Reģistrs tiek izmantots noziedzības novēršanā un apkarošanā, nodrošinot informācijas uzkrāšanu, aktualizāciju un izplatīšanu attiecībā uz Latvijas Republikas, ārvalstu vai starptautisko organizāciju personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugiem, to drošības elementiem un rekvizītiem, kā arī spiedogu un zīmogu nospiedumiem. Reģistrā ietverti arī atklāto viltojumu (dokumentu un spiedogu nospiedumu neatbilstība noteiktajam paraugam) apraksti, attēli un statistiskā informācija par atklātajiem viltoto dokumentu un spiedogu izmantošanas gadījumiem.

Tiesiskais pamats

Ministru kabineta 05.08.2003. noteikumi Nr.436 "Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi"

Uzkrātā informācija

 • Latvijas Republikas, ārvalstu vai starptautisko organizāciju personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugi, to drošības elementi un rekvizīti, kā arī spiedogu un zīmogu nospiedumi;
 • atklāto viltojumu (dokumentu un spiedogu nospiedumu neatbilstība noteiktajam paraugam) apraksti, attēli un statistiskā informācija par atklātajiem viltoto dokumentu un spiedogu izmantošanas gadījumiem.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policijas
 • Valsts robežsardze;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Ārlietu ministrija;
 • Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Sistēmas, no kurām tiek saņemta informācija

Nav

Sistēmas uz kurām tiek sniegta informācija

 • Nederīgo dokumentu reģistrs

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts robežsardze;
 • Valsts policija;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs;
 • Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments;
 • Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs;
 • Valsts drošības dienests;
 • Satversmes aizsardzības birojs;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīga līguma noslēgšanas ar Centru;
 • Ārvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.

Cita informācija

 • Sistēma nodota ekspluatācijā no 2001.gada. Sākotnēji sistēma saucās „Ārvalstu personu apliecinošo dokumentu paraugu reģistrs”.