Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Reģistrs tiek izmantots apsardzes sertifikātu, spridzinātāja sertifikātiem un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem, Valsts policijas izsniegto licenču reģistrēšanai. Reģistrs tiek izmantots noziedzības novēršanā un apkarošanā.

Tiesiskais pamats

Ieroču aprites likums

Apsardzes darbības likums

Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums

Detektīvdarbības likums

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums.

Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi

Uzkrātā informācija

 • apsardzes darbības veikšanai izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm), iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecībām un apsardzes sertifikātiem, kā arī apsardzes komersantiem, iekšējās drošības dienestiem un to dalībniekiem;
 • speciālajām atļaujām (licencēm) ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālajai apritei, komercsabiedrībām un individuālajiem komersantiem, kas tās saņēmuši, personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, tās dalībniekiem, kā arī darbiniekiem
 • izsniegtajām speciālām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, licencēto komersantu vadītājiem un personām, kuras ieņem amatus komersantu pārvaldes institūcijās un izsniegtiem spridzinātāja sertifikātiem un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem;
 • izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, individuālajiem komersantiem un personām, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, ka arī komersanta darbiniekiem;
 • izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policija;

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Integrētā iekšlietu informācijas sistēma apakšsistēma „Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas”;
 • Integrētā iekšlietu informācijas sistēma apakšsistēma „Noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas.

Sistēmas uz kurām tiek sniegta informācija

 • Integrētā iekšlietu informācijas sistēma apakšsistēma „Mantu meklēšana”;

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • rakstiskā veidā, kā atbildi uz pieprasījumu vai iesniegumu.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības saņemt šāda veida informāciju;
 • privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.

Cita informācija

 • Sistēma nodota ekspluatācijā no 2011.gadā.