Centra vēsture sākās sešdesmito gadu beigās, kad bijušajā Padomju Savienībā uz pirmo specnodaļu uzskaišu pamata sāka veidoties Informācijas centri. Arī Latvijā, pamatojoties uz 1970.gada 4.jūnija PSRS IeM pavēli Nr.0319, tika izveidots IeM Informācijas centrs.

Sākotnēji Centru veidoja 7 nodaļas, un tajā strādāja 42 darbinieki. Laika gaitā, attīstoties jaunām informācijas sistēmām, Centra struktūrvienību skaits ir divkāršojies, savukārt Centra darbinieku skaits ir gandrīz septiņkāršojies - Centrā strādā vairāk kā 280 darbinieku. Centrs ir kļuvis par pārzini vai tehnisko resursu turētāju vairāk kā 109 informācijas sistēmām.

Laika gaitā Centrs pārdzīvoja vairākas reorganizācijas, kā arī bija mainījis savu nosaukumu, bet šobrīd ir atjaunots tā sākotnējais nosaukums - Informācijas centrs. Šobrīd Centra galvenās funkcijas ir saistītas ar datu aktualizāciju un to saņemšanas tiešsaistes režīmā nodrošināšanu. Informācijas centra telpās ir iekārtota mācību klase, aprīkota ar moderniem datoriem un lielekrāna monitoru, lai veiktu informācijas sistēmu lietotāju apmācību.