Funkcijas, uzdevumi un mērķi

IIIS apakšsistēmas „Personu meklēšana” mērķis ir nodrošināt informācijas uzkrāšanu, aktualizāciju un datu nodošanu kompetentajām iestādēm par personas meklēšanu kriminālprocesa, administratīva procesa, operatīvās darbības procesa vai policijas resoriskās pārbaudes lietas ietvaros, lai sasniegtu meklēšanas mērķi atbilstoši 21.01.2020 MK noteikumiem Nr.41.

Tiesiskais pamats

Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumi Nr.41 „Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”

Uzkrātā informācija

 • par personām, kuras izvairās ar brīvības atņemšanu saistītā piespiedu līdzekļa izpildes;
 • personām, kuras izvairās ar brīvības atņemšanu saistītā soda izpildes;
 • personām, kuras izvairās no medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildes;
 • bez vēsts pazudušām personām;
 • personām, kuras piespiedu kārtā jānogādā ārstniecības iestādē vai aprūpes vietā;
 • personām, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi;
 • neatpazītām mirušām personām;
 • personas ārējām pazīmēm un fotoattēliem (ja tādi ir pieejami).

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts drošības iestādes;
 • Prokuratūras iestādes;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Valsts policija
 • Pašvaldības policija;
 • Valsts robežsardze
 • Tiesas;
 • Militārā policija;
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde;
 • Iekšējās drošības biroja;
 • Valsts probācijas dienests;
 • citas iestādes, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo procesu.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs;

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts drošības iestādes;
 • Prokuratūras iestādes;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Pašvaldības policija;
 • Tiesas;
 • Militārā policija;
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde;
 • Iekšējās drošības biroja;
 • Valsts probācijas dienests;
 • Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības;
 • Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • zvērinātie notāri;
 • citas iestādes, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo procesu;
 • Ārvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī starptautiskajām organizācijām reģistrā iekļautās ziņas sniedz, ievērojot Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus un Eiropas Savienības tiesību aktus.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

 Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.