Funkcijas, uzdevumi un mērķi

IIIS apakšsistēmas „Personu meklēšana” mērķis ir veicināt meklējamo, bez vēsts pazudušo personu atrašanās vietas noskaidrošanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi un neatpazīto līķu identifikāciju. Informācijas sistēmas pamatā ir kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma lietas lietvedībā, operatīvās darbības procesā un policijas resoriskā pārbaudē izvirzāmo mērķu sasniegšana

Tiesiskais pamats

Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumi Nr.41 „Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”

Uzkrātā informācija

 • par personām, kuras izvairās ar brīvības atņemšanu saistītā piespiedu līdzekļa izpildes;
 • personām, kuras izvairās ar brīvības atņemšanu saistītā soda izpildes;
 • personām, kuras izvairās no medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildes;
 • personām, kuras izvairās no administratīvā aresta izpildes;
 • bez vēsts pazudušām personām;
 • personām, kuras piespiedu kārtā jānogādā ārstniecības iestādē vai aprūpes vietā;
 • personām, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi;
 • neatpazītām mirušām personām;
 • personas ārējām pazīmēm un fotoattēliem (ja tādi ir pieejami).

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Iestādes, kurām nepieciešams noskaidrot personas atrašanās vietu kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma lietas lietvedībā, operatīvās darbības procesā, policijas resoriskā pārbaudē

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs;

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts policija
 • valsts drošības iestādes
 • Valsts robežsardze
 • pašvaldības policija
 • Militārā policija
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
 • Ieslodzījumu vietu pārvalde
 • prokuratūras iestādes
 • tiesas
 • Valsts probācijas dienests
 • Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības
 • Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • ārvalstu kompetentās iestādes un starptautiskās organizācijas ievērojot Latvijas Republikai saistošu starptautiskos līgumus un Eiropas savienības tiesību aktus
 • privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar Apmācību daļu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.