Centra uzturētās sistēmas veic automatizēto datu apmaiņu gan ar Latvijas Republikas (Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Uzņēmumu reģistrs, Rīgas un citu pašvaldību domes, Zemkopības ministrija u.c.), gan ar ārvalstu (Interpols, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija u.c.) institūcijām, kā arī citu organizāciju uzturētajām informācijas sistēmām. Tādējādi Centra uzturēto informācijas sistēmu lietotājiem tiek nodrošināta pieeja Centra uzturētajās informācijas sistēmās iekļautajiem datiem.

Informācijas sistēmas:

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas: