Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/22

Līgumcena: 
38 573,22 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Lattelecom technology"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 15 Decembris, 2010 - 15:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 16 Decembris, 2010 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/22
CPV klasifikators: 
48820000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Serveru garantijas un tehniskā atbalsta pagarināšan
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 7 Decembris, 2010 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 9 Novembris, 2010 - 13:45