Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Savienības kandidātvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs tiek gatavota statistika par dažādiem noziedzīgu nodarījumu veidiem. Tostarp var atrast datus par Baltijas valstu noziedzības stāvokli:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database;

https://dataunodc.un.org/

Lai dati būtu salīdzināmi statistika valstīs tiek gatavota pēc starptautiskās likumpārkāpumu klasifikatora atbilstības tabulas (ICCS kodu tabula).