Pakalpojuma dienests_24h_atbalsts

pd@ic.iem.gov.lv, +371 67219111

Pakalpojumu dienesta darba laiks ir 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

PD operatoru pienākums – pēc iespējas ātrāk rast risinājumu pieteikumiem, kurus galvenokārt piesaka IeM Informācijas centra uzturēto sistēmu lietotāji.

Lai efektīvāk tiktu rasti pieteikumu risinājumi, pieteicējam ir jāizklāsta pieteikuma apraksts pēc iespējas detalizētāk.

Visi pieteikumi tiek reģistrēti vienotā PD sistēmā un operatori seko līdzi pieteikumu izpildes laikam. Komunikācija ar lietotāju notiek, izmantojot dažādus komunikācijas līdzekļus: tālruni, e-pastu, faksu u.c.

Pakalpojumu dienesta darbību nodrošina IeM Informācijas centra Lietotāju atbalsta nodaļa.