Informācijas sistēmas nosaukums:

Sodu reģistra apakšsistēma „Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma”

 Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats ir:

 • Administratīvās atbildības likums;
 • Sodu reģistra likums;
 • LR Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumi Nr.687 „Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”.

Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Nodrošināt gan Sodu reģistrā reģistrējamās informācijas uzkrāšanu, gan elektroniskās lietvedības iespējas administratīvo pārkāpumu lietās.

Informācijas sistēmā tiek uzkrāta šāda informācija:

Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā sagatavo, lejupielādē un glabā ar administratīvā pārkāpuma lietu saistītos dokumentus.

 Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Amatpersonas, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Tiešsaistes datu pārraides režīmā

Sistēmas, no kurām tiek saņemta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs
 • Ceļu policijas reģistrs
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs
 • Komercreģistrs

Sistēmas, uz kurām tiek sniegta informācija

 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs
 • Komercreģistrs

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • tiešsaistes datu pārraides režīmā

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības saņemt šāda veida informāciju;
 • privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Video apmācību veidā, apmācību materiāli ir pieejami Informācijas centra mājas lapā https://web.ic.iem.gov.lv/apas/