Informācijas sistēmas nosaukums:

Sodu reģistra apakšsistēma „Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma”

 Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats ir:

Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Nodrošināt gan Sodu reģistrā reģistrējamās informācijas uzkrāšanu, gan elektroniskās lietvedības iespējas administratīvo pārkāpumu lietās.

Informācijas sistēmā tiek uzkrāta šāda informācija:

Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā sagatavo, lejupielādē un glabā ar administratīvā pārkāpuma lietu saistītos dokumentus.

 Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

  • Amatpersonas, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Tiešsaistes datu pārraides režīmā

Sistēmas, no kurām tiek saņemta informācija

  • Iedzīvotāju reģistrs
  • Ceļu policijas reģistrs
  • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs
  • Komercreģistrs

Sistēmas, uz kurām tiek sniegta informācija

  • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs
  • Komercreģistrs

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

  • tiešsaistes datu pārraides režīmā

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

  • valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības saņemt šāda veida informāciju;
  • privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Video apmācību veidā, apmācību materiāli ir pieejami Informācijas centra mājas lapā https://web.ic.iem.gov.lv/apas/