Informācijas sistēmā ir uzkrāti aizturēto personu, apcietināto personu un personu, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu, personas identitātes noskaidrošanai nepieciešamie dati.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmās?

Valsts policijas iestādes;

Drošības policijas iestādes;

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādes.

Kā sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Ziņas reģistrā iekļauj, tiešsaistes datu pārraides režīmā un automatizētajā datu apmaiņas režīmā.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

Ziņas no reģistra var saņemt tiešsaistes režīmā vai pēc rakstiska pieprasījuma.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

Ziņas var saņemt izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes un prokuratūras iestādes.

Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats.

02.10.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.673 "Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi".