Informācijas sistēmā ir uzkrātas ziņas par:

 • visiem procesuālajiem lēmumiem, kuri pieņemti kriminālprocesā, izņemot lēmumus, kuri ir pieņemti saistībā ar speciālo procesuālo aizsardzību un speciālajām izmeklēšanas darbībām;
 • par konstatētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;
 • par procesa virzītāju;
 • par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību;
 • par juridiskām personām, kuru interesēs noziedzīgu nodarījumu izdarījusi fiziskā persona;
 • par noziedzīgajos nodarījumos cietušo fizisko personu un personu, kuras nāve iestājusies noziedzīga nodarījuma rezultātā;
 • par noziedzīgajos nodarījumos cietušo juridisko personu;
 • par cietušās personas pārstāvi.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā:

 • izmeklēšanas iestādes;
 • prokuratūras iestādes.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • tiešsaistes datu pārraides režīmā

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • sistēmas lietotāji tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • personas, kurām nav piekļuves sistēmai ziņas var saņemt tikai ar procesa virzītāja atļauju un procesa virzītāja noteiktajā apjomā.

Kas un kādā apjomā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Sistēmas lietotājiem bez procesa virzītāja atļaujas ir pieejamas šādas ziņas par kriminālprocesu:
  • kriminālprocesa numurs;
  • kriminālprocesa uzsākšanas datums;
  • kriminālprocesa statuss;
  • iestāde, kuras lietvedībā atrodas kriminālprocess;
  • noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;
  • noziedzīga nodarījuma apraksts;
  • noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;
  • noziedzīga nodarījuma izdarīšanas veids;
  • izmantotie rīki vai priekšmeti;
  • slēpšanas paņēmiens;
  • apdraudējuma priekšmets.
 • sistēmas izveidotie statistiskie un informatīvie pārskati, kuri nesatur personas datus, ir pieejami bez ierobežojumiem.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

 • lietotājiem ir pieejama informācijas sistēmas lietošanas instrukcija;
 • ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar Apmācības daļas vai Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas personālu.

Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats:

 • Kriminālprocesa likums;
 • 14.09.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 850 ”Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi”.