1.  Fonda nosaukums

Eiropas Ārējo robežu fonds

2.  Gada programma

2012.gads

3. Prioritāte

4.prioritāte „Atbalsts IT sistēmu izveidei, kas nepieciešamas Kopienas tiesību instrumentu īstenošanai ārējo robežu un vīzu jomā”

4. Aktivitāte

4.8.aktivitāte „SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas attīstība”

5. Projekta nosaukums

„SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas attīstība”

6. Projekta apraksts

EĀRF 2011.gada programmas ietvaros Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir nodrošinājis SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas (turpmāk – SIRENE IS) datu apmaiņas funkcionalitāti darbībai sTESTA datu pārraides tīklā un savietojamībai ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (turpmāk – ¬SIS II). Minētās darbības tika realizētas pirms pāriešanas uz SIS II un bija nepieciešamas Eiropas Komisijas prasību izpildei.

Tomēr pēc pārejas uz SIS II, kura norisinājās 2013.gada 9.aprīlī, pirmajos SIS II ekspluatācijas mēnešos dalībvalstis konstatēja problēmas attiecībā uz migrēto SIS ziņojumu par transportlīdzekļu numurzīmēm un transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem korektu attēlošanu SIRENE IS. Līdz ar to, īsi pirms SIS II ieviešanas apstiprinātā dokumenta „Datu apmaiņa starp SIRENE birojiem” (Data Exchange Between SIRENES, turpmāk – DEBS) versija 1.3.1 neparedzēja problēmas risinājumu attiecībā uz SIS II izdalīto trauksmes paziņojumu Šengenas identifikatoru attēlošanu. DEBS apraksta vispārējās tehniskās prasības pret dalībvalstu nacionālajiem SIRENE IS risinājumiem.

Ņemot vērā minēto 2013.gada 12.jūlija SIS-VIS Komitejas SIRENE formācijas sanāksmē tika pieņemts lēmums par izmaiņām DEBS versijā, līdz ar to tika izveidota DEBS versija 1.3.2., kas galvenokārt ietver sevī izmaiņas, kuras skar Šengenas ID garuma attēlošanu no SIS I+ migrētajiem trauksmes paziņojumiem par atsevišķām objektu kategorijām. Līdz ar to, visām dalībvalstīm, pamatojoties uz dokumentu „SIRENE rokasgrāmata un citi īstenošanas pasākumi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II)” un saskaņā ar tā pielikuma 1.10.punkta 2.daļu, ir jānodrošina atbilstoša SIRENE IS atjaunināšana. Nerealizējot šo prasību, Latvijas SIRENE IS nespēs pilnvērtīgi apstrādāt (saņemt un sūtīt) papildinformāciju par atsevišķu SIS trauksmes paziņojumu kategorijām.

Papildus, lai turpinātu SIRENE IS funkcionalitātes attīstību, bez EK noteiktajām izmaiņām, ir nepieciešams nodrošināt arī citu sistēmas uzlabojumu realizēšanu. Tā, lai paaugstinātu SIRENE IS lietošanas ērtumu un samazinātu sistēmas lietotāju pieļauto kļūdu skaitu, tādējādi uzlabojot kopējo papildinformācijas apmaiņas procesu ar dalībvalstīm, ir nepieciešams papildināt SIRENE IS funkcionalitāti, kas saistīta ar SIRENE formu nosūtīšanas bloķēšanu gadījumos, kad SIS trauksmes paziņojums vēl nav izveidots Centrālajā sistēmā. Tāpat ir jānodrošina SIRENE IS ģenerējamo atskaišu pielāgošana, lietotājiem nodrošinot attiecīgu atskaišu izgūšanas rīku.

7. Iepirkumi

Iepirkuma procedūra Nr. IeM IC 2014/2 EĀRF

Iepirkuma procedūra Nr. IeM IC 2014/6

Informācija precizēta 2014.gada 17.aprīlī