Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Reģistrā tiek uzkrāta informācija par policijas reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, tajos iesaistītajām personām un priekšmetiem.

Tiesiskais pamats

Ministru kabineta 20.03.2012. noteikumi Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku"

Uzkrātā informācija

 • Ziņas par notikumiem valstī (ugunsgrēkiem, noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem);
 • Ziņas par šajos notikumos iesaistītajām personām;
 • Ziņas par ar notikumu saistītajiem priekšmetiem un dokumentiem;

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policija;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
 • Valsts drošības dienests;
 • Valsts robežsardze (plānots).

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā (Valsts policijas Elektroniskais notikumu žurnāls);
 • Izmantojot datu apmaiņas saskarnes (VUGD, DP, VRS).

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Elektroniskais notikumu žurnāls;
 • Nederīgo dokumentu reģistrs;
 • Meklējamais transports;
 • Mantu meklēšana;
 • Personu meklēšana;
 • VUGD notikumu reģistrs;
 • DP notikumu reģistrs;
 • VRS RAIS (plānots).

Sistēmas uz kurām tiek sniegta informācija

 • Nederīgo dokumentu reģistrs;
 • Meklējamais transports;
 • Mantu meklēšana;
 • Personu meklēšana;
 • Sodu reģistrs (Administratīvo pārkāpumu izdarījušās personas);
 • Ceļu policijas reģistrs;
 • Kriminālprocesa informācijas sistēma;

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • Izmantojot starpsistēmu saskarnes.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts robežsardze;
 • Valsts policija;
 • Valsts drošības iestādes;
 • Prokuratūras iestādes;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Saemais valsts un prezidenta dienests;
 • Tiesas;

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.