Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Par mums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

 

UZMANĪBU!

Sākot ar 2020.gada 3.februāri Informācijas centrā maksājumi skaidrā naudā vairs netiks pieņemti.  Turpmāk, valsts nodevas un sniegto pakalpojumu apmaksu varēs veikt izmantojot norēķinu kartes vai veikt iemaksas izmantojot banku pakalpojumus.