Statuss:
īstenošanā
IDF

IDF

Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ecris) atbilstoši es padomes lēmuma 2009/316/ti vadlīnijām

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) atbilstoši ES Padomes lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis:

Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS atbilstoši 2009.gada 6.aprīļa Padomes lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām, IIIS funkcionalitātes uzlabošana automātiskai datu apmaiņai, kā arī apstrādes un analīzes procesu uzlabošana no ECRIS iegūtai sodāmības informācijai.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2020.

Finansējums: 780 119 EUR (no tiem Fonda finansējums: 585 089 EUR, valsts budžets: 195 030 EUR).

Projekta pasākumi:

  • No ECRIS iegūtas informācijas automatizētas apstrādes iespēju izvērtēšana;
  • Sodu reģistra pilnveidošana.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • izveidota automatizēta datu apmaiņa starp ECRIS un Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu (IIIS);
  • būtiski samazināta manuāla datu apmaiņa ECRIS, IIIS un IIIS apakšsistēmās;
  • uzlaboti apstrādes un analīzes procesi no ECRIS iegūtai informācijai.

Kontaktpersona:

Madara Blūmere

Projekta vadītāja
E-pasts: Madara.Blumere@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208368