Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Reģistrs tiek izmantots noziedzības novēršanā un apkarošanā, nodrošinot informācijas uzkrāšanu, aktualizāciju un izplatīšanu par Latvijas Republikā un ārvalstīs reģistrētiem sauszemes mehāniskajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmēm zudušiem, pretlikumīgi atsavinātiem un cita iemesla dēļ meklēšanā izsludinātiem Latvijas Republikā sauszemes transportlīdzekļiem (izņemot velosipēdus, mopēdus, traktortehniku un to piekabes, tramvajus un trolejbusus).

Tiesiskais pamats

Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumi Nr.190 „Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku”

Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumi Nr.41 „Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”

Uzkrātā informācija

 • Ziņas par Latvijas Republikā un ārvalstīs reģistrētiem zudušiem, pretlikumīgi atsavinātiem un cita iemesla dēļ meklēšanā izsludinātiem sauszemes transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmēm (izņemot traktortehniku, traktortehnikas piekabes, mopēdus, velosipēdus, tramvajus un trolejbusus).

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policija;
 • Valsts drošības dienests.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;
 • Vienotais notikumu reģistrs.

Sistēmas uz kurām tiek sniegta informācija

 • Šengenas informācijas sistēma;
 • Interpol informācijas sistēma;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;
 • Vienotais notikumu reģistrs.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts robežsardze;
 • Valsts policija;
 • Valsts drošības iestādes;
 • Prokuratūras iestādes;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Saeimas valsts un prezidenta dienests;
 • Pašvaldības policija;
 • Ceļu satiksmes drošības direkcija;
 • Tiesas;
 • Citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām to darbību regulējošos normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības iepazīties ar attiecīga rakstura informāciju, lai veiktu iestādes funkcijas;
 • Ārvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.

Cita informācija

Kopš 2006.gada informācijas sistēma ir iekļauta Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas sastāvā.