Informācijas sistēmā ir uzkrātas ziņas par:

 • izbeigtajām krimināllietām, kuras nodotas glabāšanā IeM Informācijas centra arhīvā;
 • izmeklēšanas iestādēm, kurām konkrētas krimināllietas ir izsniegtas no  IeM Informācijas centra arhīva.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Ziņas informācijas sistēmā ievada Informācijas centra Arhīva nodaļa, saņemot glabāšanā vai izsniedzot glabāšana esošo krimināllietu.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Izmantojot tiešsaistes datu pārraides režīmu.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Tiesībaizsardzības iestādes;
 • citas valsts institūcijas, iesniedzot  rakstisku pieprasījumu.

Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats:

 • Kriminālprocesa likums;
 • 06.11.2012. MK noteikumi Nr.748"Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi";
 • 03.11.2014. IeM iekšējie noteikumi Nr.1-10/139 "Izbeigto kriminālprocesu/krimināllietu nodošanas glabāšanā un turpmākās virzības kārtība”
 • 12.11.2013. IeM IC iekšējie noteikumi Nr.IC-2013/13 „Izbeigto kriminālprocesu krimināllietu glabāšanas termiņi” veidošanas un izmantošanas instrukciju
 • 03.06.2016. IeM IC iekšējie noteikumi Nr.IC-2016/29 – grozījumi IeM IC 12.11.2013.iekšējos noteikumos.