Funkcijas, uzdevumi, mērķi

Informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt iespēju noteikt fizisko personu identitāti un novērst svešas identitātes izmantošanu.

Tiesiskais pamats

2009.gada 21.maija „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums”
Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumi Nr.234 „Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi”

Uzkrātā informācija

Fizisko personu biometrijas (pirkstu nospiedumi un sejas attēli), biogrāfijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums) un datu ieguves pamatojums.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Informācijas ievadi nodrošina „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā” norādītās iestādes.

Cita informācija

Biometrijas datu apstrādes sistēma ieviesta ekspluatācijā 2012.gadā.

Par sistēmas uzturēšanu atbild Biometrijas datu apstrādes nodaļa.