Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Nodrošināt valsts un pašvaldību iestādēm saņemt ziņas par administratīvus pārkāpumus izdarījušām personām, tām piemērotiem administratīvajiem sodiem un to izpildi, ceļu satiksmes negadījumiem un tajos cietušajām personām.

Tiesiskais pamats

Sodu reģistra likums (pieņemts 10.10.2013., stājies spēkā 01.01.2014.)

LR Ministru kabineta 23.09.2014. noteikumi Nr.563 "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām"

Ceļu satiksmes likums (pieņemts 01.10.1997., stājies spēkā no 04.11.1997.)

LR Ministru kabineta 26.01.2010. noteikumi Nr. 75. „Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi”

Administratīvās atbildības likums

Uzkrātā informācija

Par fizisko un juridisko personu administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, piemērotajiem administratīvajiem sodiem un to izpildi, par ceļu satiksmes negadījumiem un tajos cietušajām personām.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policija.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;
 • Komercreģistrs.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • rakstiskā veidā, kā atbildi uz pieprasījumu vai iesniegumu.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • privātpersonas – ziņas par sevi, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā – citas reģistrā iekļautās ziņas;
 • operatīvās darbības subjekti;
 • izmeklēšanas iestādes;
 • prokuratūras iestādes;
 • tiesas;
 • citas valsts un pašvaldību iestādes – attiecīgās iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar Apmācību daļu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.