Informācijas sistēmā ir uzkrātas ziņas par:

 • uzsāktajiem kriminālprocesiem (ierosinātajām krimināllietām) un konstatētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem valstī, kā arī no ārvalstīm saņemtajiem kriminālprocesiem, par kuriem pirmstiesas izmeklēšana tiks veikta Latvijas Republikā (noziedzīgo nodarījumu skaitu, raksturu, šo noziedzīgo nodarījumu izplatību, krimināllietas ierosināšanas vietu, datumu);
 • noziedzīgu nodarījumu izdarījušām fiziskām un juridiskām personām, kuru interesēs noziedzīgus nodarījumus izdarījušas fiziskas personas (kurām celta apsūdzība, krimināllieta nosūtīta uz tiesu, personu skaitu, to raksturojumu, personas datus, noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju);
 • kriminālprocesu (krimināllietu) pirmstiesas izmeklēšanas rezultātiem (krimināllietā pieņemtajiem būtiskajiem lēmumiem, to pieņemšanas datumiem);
 • kriminālprocesu (krimināllietu) virzību.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Ziņas sniedz iestādes, kuru amatpersonas saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir tiesīgas uzsākt kriminālprocesu.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policijas iestādes ziņas reģistrā vispirms ievada tiešsaistes režīmā, vēlāk nosūtot uzskaites kartes Informācijas centram;
 • pārējās tiesībsargājošās iestādes ziņas iekļaušanai sniedz nosūtot uz Informācijas centru noziedzīga nodarījuma uzskaišu kartes.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • izmantojot tiešsaistes datu pārraides režīmu (autorizētie lietotāji);
 • rakstiski.

Kas un kāda apjoma ziņas var saņemt no informācijas sistēmas?

 • fiziskas personas - statistiskos datus;
 • tiesībaizsardzības iestādes – statistiskos datus, kā arī visu rīcībā esošo informāciju.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

 • lietotājiem ir pieejama informācijas sistēmas lietošanas instrukcijas;
 •  ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.

Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats:

 • Statistikas likums (stājies spēkā 01.01.2016.);
 • Krimināllikums (stājies spēkā 01.04.1999.);
 • Kriminālprocesa likums (stājies spēkā 01.10.2005.);
 • Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumi Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi"

 Lietotāju zināšanai:

 • Lūdzam ievērot, ka informācija par krimināllietām, kuras ierosinātas līdz 2005. gada 1.oktobrim un par tajās pieņemtajiem lēmumiem, atrodama informācijas sistēmā „Kriminālstatistika” vecajā datu bāzē (adrese: https://krim.ic.iem.gov.lv), savukārt ziņas par kriminālprocesiem, kas uzsākti pēc 2005. gada 1. oktobra, atrodamas Integrētās informācijas sistēmas WEB sadaļā (adrese: https://iis.ic.iem.gov.lv).